PORADNIA CZYNNA W TRYBIE NIESTACJONARNYM – ZAGROŻENIE ZACHOROWANIEM, PRACOWNICY UDZIELAJĄ PORAD ONLINE

Dyrektor oraz pracownicy poradni informują, iż w terminie od 19.03.2020 r. do 10.04.2020 r. na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tutejsza poradni pozostaje czynna w trybie NIESTACJONARNYM.

Aktualnie pracownicy Poradni pracują w następujących obszarach:

– prowadzenie konsultacji i porad dla rodziców oraz nauczycieli

– prowadzenie konsultacji, porad i wsparcia dla uczniów

– kontynuowanie oddziaływań terapeutycznych rozpoczętych przed ograniczeniem funkcjonowania Poradni w formie uzgodnionej z osobami prowadzącymi (psychologami, pedagogami, logopedami)

– opracowywanie opinii i orzeczeń dzieci i uczniów z wykorzystaniem służbowych e-mail.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów Poradni informujemy, iż istnieje stała możliwość kontaktowania się z pracownikami tutejszej poradni. Adresy e-mail pracowników dostępne poniżej lub w zakładce GODZINY.

 mgr Magdalena Bagrowska    mbagrowska@poradniakk.pl
psycholog
mgr Maria Białek                                    mbialek@poradniakk.pl
psycholog
mgr Małgorzata Kaduk                       mkaduk@poradniakk.pl
psycholog
Anna Kochalska – Siwak                    akochalska-siwak@poradniakk.pl
psycholog
mgr Ewa Malerczyk                               emalerczyk@poradniakk.pl 
psycholog
mgr Małgorzata Musioł                      mmusiol@poradniakk.pl
psycholog
Magdalena Romanowicz                      mromanowicz@poradniakk.pl
psycholog
mgr Robert Warzecha                       rwarzecha@poradniakk.pl
psycholog
mgr Alina Czech                                       aczech@poradniakk.pl    
pedagog
mgr Anna Mynarek -Kula                    amynarek-kula@poradniakk.pl 
pedagog
mgr Danuta Kiełbasińska                    dkielbasinska@poradniakk.pl 
pedagog
mgr Elżbieta Osińska Sobczyk        eosinska-sobczyk@poradniakk.pl
pedagog
mgr Mirela Rybarczyk                          mrybarczyk@poradniakk.pl
pedagog
mgr Justyna Lubieniecka                  jlubieniecka@poradniakk.pl 
dyrektor
mgr Grażyna Całek – Zawadzka       gcalek-zawadzka@pradniakk.pl
logopeda
mgr Izabela Macalik                           imacalik@poradniakk.pl
logopeda
         

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz