Tereny

Odpowiedzialność pracowników za współpracę z placówkami w terenie

rok szkolny 2017 / 2018

L.p. Imię i nazwisko

pracownika

Podległy teren Ogółem liczba

szkół

1 mgr Justyna Lubieniecka

dyrektor – pedagog

Gimnazja, Ponadgimnazjalne – doradztwo zawodowe

Zesp. Szkolno Przedszkolny Nr 1, Publiczne Gimnazjum Nr 6

Zespół Szkół Nr 4,  Zesp. Szk. w Komornie

 

28

2 mgr Magdalena Bagrowska

psycholog

Przedszkola Miejskie Nr 17,

Publiczny Zespół Szkolno Przedszkolny z dodatkową nauką języka mniejszości niemieckiej

Przedszkola Gminne: Większyce, Łężce, Jakubowice, Wronin, Poborszów

 

 

7

mgr Maria Białek

psycholog

Przedszkola Miejskie Nr  6, 9, 11, 14, 18, 22, 23  

7

3 mgr Alina Czech

pedagog

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr: 6,  9

Szkoły Podstawowe – Gmina Bierawa,

Publiczne Gimnazjum w Solarni

 

11

4

5

mgr Grażyna Całek-Zawadzka

mgr Izabela Macalik

logopeda

Ponadgimnazjalne – II LO (G. Całek-Zawadzka)

Przedszkola Gminne, Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne z terenu działania poradni

Publiczne Gimnazjum w Bierawie (I. Macalik)

(w których nie jest zatrudniony logopeda)

 

 

82

6 mgr Magda Jaskulska

pedagog

Przedszkola Miejskie Nr: 10, 20

Przedszkola Gminne: Pokrzywnica, Pawłowiczki, Mechnica, Ostrożnica, Dziergowice

 

7

 

7 mgr Małgorzata Kaduk

psycholog

Publiczne Gimnazjum Nr 4

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11

Szkoły Podstawowe – Gmina Cisek

Gimnazja – Gmina Cisek

 

7

8 mgr Danuta Kiełbasińska

pedagog

Szkoły Podstawowe – Polska Cerekiew, Wronin

Ponadgimnazjalne – Z.S. Żeglugi Śródlądowej

Gimnazja – Polska Cerekiew

 

4

9 mgr Anna Kochalska – Siwak

psycholog

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr: 13, 16

Publiczne Gimnazjum Nr 9, Nr 10

Zespół Szkół Miejskich: Nr 2 (SP 15, PG 2),

 

6

10 mgr Ewa Malerczyk

psycholog

Publiczne Przedszkole Nr 21

Publiczne Gimnazjum Nr 1

Ponadgimnazjalne – I LO, Zesp. Szkół Nr 1, Nr 3

 

5

11 mgr Małgorzata Musioł

psycholog

Przedszkola Miejskie: Nr 8

Przedszkola Gminne: Łany, P. Cerekiew, Zakrzów,

R. Wieś, Gościęcin, Trawniki, Długomiłowice

 

8

12 mgr Anna Mynarek – Kula

pedagog

Przedszkola Miejskie: Nr 2, Ochronka

Przedszkola Gminne: Cisek, Bierawa, St. Koźle, Kotlarnia, Lubieszów, Kobylice

 

8

13 mgr Elżbieta Osińska – Sobczyk

pedagog

PSP Nr 5, Nr 20, Gimnazjum Nr 3

Gmina Pawłowiczki –Szkoły Podstawowe, Gimnazja

 

8

mgr Magdalena Romanowicz

psycholog

Zespół Szkół Miejskich Nr 3 (SP 10, PG 7)

Szkoły Podstawowe – Gmina Reńska Wieś

8
14 mgr Mirela Rybarczyk

pedagog

Przedszkola Miejskie Nr: 5, 7, 12, 13, 15, 24, 26

 

7

 

15 mgr Robert Warzecha

psycholog

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr  1, 12, 19, 20

Publiczne Gimnazjum Nr 5

Gimnazja – Gmina Reńska Wieś

 

7