Szkoła emocji

„SZKOŁA EMOCJI”

GRUPA WARSZTATOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  WZMACNIAJĄCA

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ

Czas realizacji: od XI 2016 r. do V 2017 r. Ogółem 10 spotkań

Cel: podnoszenie odporności psychicznej i umiejętności pokonywania stresu

Osoba prowadząca: Anna Kochalska-Siwak

Częstotliwość spotkań grupy: 2 razy  w miesiącu ( co drugi czwartek).

Miejsce organizacji spotkań: Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu

Liczba osób: około 6 osób

Forma: grupowa

Odbiorcy: uczniowie kl. IV – VI szkoły podstawowej

Tematyka zajęć będzie dotyczyła zagadnień ujętych w blokach:

 BLOK- kształtowanie zdolności rozpoznawania, wyrażania i różnicowania emocji (2 zajęcia)

II BLOK- doskonalenie poczucia własnej wartości (3 zajęcia)

III BLOK –  doskonalenie technik radzenia sobie ze stresem spowodowanym niepowodzeniem dydaktycznym lub porażką w kontaktach z rówieśnikami (3 zajęcia)

IV BLOK- rozpoznawanie osobistego potencjału (2 zajęcia)