Oferta

KOMUNIKAT

W roku szkolnym 2020/2021 decyzją Rady Pedagogicznej Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zawieszone zostają wszystkie grupowe formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzone na terenie poradni. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, pracownicy będą Państwa informować na bieżąco poprzez stronę www o ewentualnych zmianach w tym zakresie.

Ponadto informujemy, iż wizyty w przedszkolach, szkołach, placówkach ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, zostają znacząco ograniczone. W razie zaistniałej konieczności wizyty pracownika PPPP w terenie prosimy o bezpośredni telefoniczny kontakt z dyrektorem PPPP oraz wysłanie pisemnego uzasadnienia.

M. Musioł, A. Mynarek-Kula,

Twórcze podejście do rzeczywistości, czyli kreatywne rozwiązywanie problemów. Kl III SP

E. Osińska-Sobczyk,

Radzenie sobie ze stresem, podstawowe techniki relaksacyjne. Kl IV-VIII

M. Jaskulska, M. Bagrowska,

Za mamusię, za tatusia, czyli profilaktyka zaburzeń odżywania.

Pomoc w radzeniu sobie z nieprzyjemnymi uczuciami jako profilaktyka uzależnień. Perspektywa rodzica.

Bezpieczne dzieciaki. „Gadki o gatkach”. Cykl zajęć dla dzieci 5-6 letnich w ramach profilaktyki wykorzystania seksualnego dzieci.

R.Warzecha,

Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. Przegląd zagadnień – prelekcja dla Rad Pedagogicznych

Popholizmy – czyli współczesne formy uzależnień – prelekcja dla Rad Pedagogicznych

M. Rybarczyk, M. Białek,

„I like Internet” warsztaty dla klas I-III oraz prelekcja dla rodziców (razem 5 spotkań)

„Net – Przedszkolak” warsztaty dla dzieci 5-6 letnicdh + prelekcja dla rodziców (razem 4 spotkania)

Warsztaty z komunikacji dla uczniów klas I-III (II semestr 2019/2020)

A.Kochalska-Siwak, A. Czech,

Emocje trudne. Jak sobie z nimi radzić? Zajęcia dla klasy VIII

Bycie asertywnym. Sztuka odmawiania. Zajęcia dla klasy VIII

A. Czech, M. Romanowicz,

Rozwiązywanie problemów i konfliktów – oferta dla zespołów klasowych

Radzenie sobie ze stresem – oferta dla zespołów klasowych

M. Romanowicz,

Kształtowanie odporności psychicznej u dzieci – prelekcja dla rodziców

Jak pomagać dzieciom w radzeniu sobie z problemami – prelekcja dla rodziców

Wychowanie do wartości – prelekcja dla rodziców

Kształtowanie odporności psychicznej – prelekcja dla rodziców i dla nauczycieli

D. Kiełbasińska,

Odkryj swoje możliwości, warsztaty dla uczniów kl. VII i VIII