Oferta

Dyrektor PPPP Justyna Lubieniecka informuje o tematach spotkań dla uczniów, dla rodziców i nauczycieli, które będą realizowane od stycznia do czerwca 2019:

TEMAT ODBIORCY REALIZUJĄCY PLACÓWKA
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców rodzice i nauczyciele M. Bagrowska M. Jaskulska Zajęcia organizowane na terenie poradni cyklicznie
Jak być mądrym rodzicem – mądre granice rodzice M. Bagrowska M. Jaskulska SP Naczęsławice SP Łany
Jak pomagać dzieciom w radzeniu sobie z problemami rodzice M. Bagrowska M. Jaskulska SP 13, PP 6
Nauczyciel a trudny rodzic nauczyciele M. Bagrowska M. Jaskulska PP 26
Net – przedszkolak – bezpieczne korzystanie z nowych technologii rodzice + dzieci M. Białek M. Rybarczyk PP 18
Znaczenie więzi dla rozwoju dziecka rodzice M. Białek M. Rybarczyk PP 12
I like Internet! – jak bezpiecznie korzystać z Internetu rodzice + uczniowie M. Białek M. Rybarczyk PSP 18, SP 10, PZPS Rogi
Szarady z emocjami uczniowie M. Musioł A. Mynarek-Kula SP 10, SP 13
Jak radzić sobie z emocjami uczniowie M. Musioł A. Mynarek-Kula ZS Długomiłowice
Uczucia i emocje uczniowie M. Musioł A. Mynarek-Kula SP Łany, SP Wronin
Strach ma wielkie oczy” – trening radzenia sobie ze stresem uczniowie M. Musioł A. Mynarek-Kula SP 10
Jak się uczyć, żeby się nauczyć – strategie wspomagające uczenie się uczniowie M. Musioł A. Mynarek-Kula SP Cisowa
Adaptacja dziecka w klasie IV rodzice M. Romanowicz SP Większyce
Interpretacja wskazań i zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnie rodzice i nauczyciele M. Romanowicz SP 12
Kształtowanie odporności psychicznej u dzieci, jak pomagać dzieciom w radzeniu sobie z problemami rodzice i nauczyciele M. Romanowicz SP 3
Rozwiązywanie problemów i konfliktów uczniowie M. Romanowicz A. Czech SP Cisowa
Radzenie sobie z agresją rówieśniczą – przemoc w szkole – cyberprzemoc uczniowie M. Romanowicz A. Czech SP Łany, SP 16, SP Cisowa
Radzenie sobie ze stresem uczniowie M. Romanowicz A. Czech SP 9,
Czarne fale uczniowie D. Kiełbasińska SP Cisowa
Odkrywamy swoje możliwości – zajęcia dotyczące kreatywności uczniowie D. Kiełbasińska SP Łany, SP 10
Jak radzić sobie z emocjami rodzice A. Czech A. Kochalska-Siwak SP Naczęsławice, SP 9, SP 1
Uczucia i emocje uczniowie A. Czech A. Kochalska-Siwak SP Cisowa
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców rodzice i nauczyciele E. Malerczyk M. Kaduk Zajęcia organizowane na terenie poradni cyklicznie
Jak być dobrym rodzicem – mądre granice rodziców E. Malerczyk M. Kaduk SP 20
Problemy okresu dojrzewania rodzice J. Lubienicka M. Kaduk SP Łany, SP Większyce
Wpływ współczesnych technologii na rozwój osobowości i budowanie prawidłowych relacji dorosły dziecko rodzice J. Lubienicka M. Kaduk SP Łany
Uzależnienie dzieci od Internetu, profilaktyka uzależnień rodzice J. Lubienicka M. Kaduk SP Łany
Bezpieczeństwo uczniów w cyberprzestrzeni nauczyciele R. Warzecha ZS nr 1