Oferta

Oferta Poradni na rok szkolny 2017/2018 oraz na rok 2018/2019.

Poszczególni pracownicy Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu, będą kontaktowali się z wybranymi szkołami które złożyły zapotrzebowanie zgodnie z poniższą specyfikacją:

Oferta spotkań – przedszkola i szkoły –  dla rodziców:

– Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – zajęcia grupowe

– Net – przedszkolak – bezpieczne korzystanie z nowych technologii – cykl spotkań

Etap edukacji przedszkolnej :

– rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym

– wspieranie rozwoju psychomotorycznego dziecka ( rozwój sprawności manualnej, mowy i funkcji poznawczych)

– dziecko i trudne emocje – pomoc dziecku w regulowaniu emocji ( złość, smutek)

– jak być dobrym rodzicem – mądre granice

– wpływ gier komputerowych i Internetu na rozwój dzieci

– znaczenie więzi dla rozwoju dziecka

– tolerancja i wzajemne poszanowanie wzajemnych praw

Szkoła podstawowa:

– jak być dobrym rodzicem – mądre granice – dyscyplina w wychowaniu

– dziecko i trudne emocje – pomoc dziecku w regulowaniu emocji ( złość, smutek)

– wpływ gier komputerowych i Internetu na rozwój dzieci, zagrożenia w sieci

– jak wspomagać dziecko w nauce czytanie i pisania

– Uzależnienie dzieci od Internetu, gier komputerowych i smartfonu

– Adaptacja dziecka w klasie czwartej

– jak pomagać dziecku w nauce

– wychowanie do samodzielności

– promowanie pozytywnych zachowań zdrowotnych u dzieci

– możliwości intelektualne dziecka a jego funkcjonowanie dydaktyczne – interpretacja wskazań i zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnię

– przepis na wychowanie – praktyczne porady i wskazówki

– wpływ grupy rówieśniczej na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży

– kształtowanie odporności psychicznej u dzieci

– budowanie poczucia własnej wartości u dzieci

– profilaktyka uzależnień

– budowanie autorytetu rodziców

– problemy okresu dojrzewania – potrzeby psychiczne nastolatka, bunt, problemy emocjonalne, seksualność nastolatka – pomoc rodzica

– Jak pomagać dzieciom w radzeniu sobie z problemami

– tolerancja i wzajemne poszanowanie wzajemnych praw

– wpływ współczesnych technologii na rozwój osobowości i budowanie prawidłowych relacji dorosły – dziecko ( autorytet rodzica )

Oferta zajęć dla uczniów

Etap edukacji przedszkolnej

„Net – przedszkolak” – bezpieczne korzystanie z nowej technologii – cykl spotkań.

Szkoła podstawowa

„I like Internet! Jak bezpiecznie korzystać z Internetu”

Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu.

Zagrożenia związane z nadużywaniem nośników elektronicznych (komputer, telefon komórkowy, media społecznościowe).

Niebezpieczeństwo w Internecie – jak się uchronić?

Zagrożenia współczesnego Internetu.

Cyberprzemoc.

———————————————————————————————————–

„Szarady z emocjami” – warsztat radzenia sobie z emocjami.

Jak radzić sobie z emocjami.

Uczucia i emocje.

Ja i moje emocje.

Ja i emocje. Potrafię radzić sobie z uczuciami trudnymi.

Sposoby konstruktywnego wyrażania negatywnych uczuć: złości, gniewu, niezadowolenia.

„Strach ma wielkie oczy” – trening radzenia sobie ze stresem.

Od złości do radości – kalejdoskop uczuć.

Trening radzenia sobie ze stresem.

Stres – umiem sobie radzić.

Autoagresja i samookaleczanie, jak sobie radzić ze stresem i napięciem w konstruktywny sposób.

Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

———————————————————————————————————–

Rozwiązywanie problemów i konfliktów.

Jak rozwiązywać konflikty rówieśnicze.

Rozwiązywanie problemów i konfliktów rówieśniczych.

Rozwiązywanie konfliktów w grupie.

Kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów – warsztaty umiejętności osobistych.

Twórcze rozwiązywanie konfliktów.

———————————————————————————————————–

Radzenie sobie z agresją rówieśniczą.

Agresja – lęk czy odwaga? Role i miejsce w grupie.

Przemoc rówieśnicza – psychiczna, fizyczna (wyśmiewanie, obrażanie, izolowanie) i sposoby radzenia sobie z nią w sytuacji ofiary i świadka. Zapobieganie przemocy.

Trening przeciwdziałania agresji.

Jak radzić sobie z agresją.

Przemoc rówieśnicza i sposoby radzenia sobie, rozwiązywania sytuacji, a także zapobieganie.

Radzenie sobie z agresją rówieśniczą – przemoc w szkole, cyberprzemoc.

———————————————————————————————————–

Integracja, akceptacja innych.

Zajęcia warsztatowe integracyjne, doskonalące umiejętności społeczne, rozwijające umiejętności komunikacyjne.

Jak rozwijać relacje koleżeńskie w klasie – bez skarżenia.

Jak rozwijać relacje koleżeńskie w klasie.

Razem czy osobno – rozwijanie umiejętności współpracy.

My też możemy mieć zgraną klasę.

Klasa to nie samotna wyspa – kształtowanie umiejętności społecznych.

Rozwijanie umiejętności komunikowania się.

Zachowaj swoją twarz, nie rań siebie i innych – trening umiejętności społecznych (komunikacja interpersonalna, tolerancja, asertywność, itp.)

———————————————————————————————————–

Ja i grupa rówieśnicza. Przestrzeganie obowiązujących zasad.

Magiczne słowa.

Jestem w zgodzie ze sobą w kontaktach z innymi. Odkrywam pozytywny świat bycia asertywnym.

———————————————————————————————————–

Jak się uczyć żeby się nauczyć? – strategie wspomagające uczenie się.

Jak radzić sobie ze stresem na lekcji.

Dlaczego nauka jest ważna? – motywacja.

Jak uczyć się szybciej i skuteczniej?

———————————————————————————————————–

Problemy okresu dojrzewania. Moje prawo do intymności.

Psychologiczne aspekty dojrzewania  w okresie adolescencji.

———————————————————————————————————–

Tolerancja, empatia.

Tolerancja i dyskryminacja – zajęcia warsztatowe.

Na tak z innością, czyli jak być tolerancyjnym.

———————————————————————————————————–

„Czarne fale”

———————————————————————————————————–

„Odkrywamy swoje możliwości” – zajęcia dotyczące kreatywności.

———————————————————————————————————–

Świadome wybory – profilaktyka uzależnień.

———————————————————————————————————–