Dzieci wycofujące się

Grupa jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym, którym trudność sprawiają relacje rówieśnicze w związku z nadmiernym wycofywaniem się, reakcjami lękowymi w gronie rówieśników. Spotkania mają postać ustrukturalizowanych zajęć, na które składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia. W toku różnych aktywności, działań  w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, przy wsparciu terapeutów  dzieci mogą wzmacniać własną samoocenę, przełamywać własne trudności nabywając nowe kompetencje społeczne, redukując poziom lęku, nieśmiałości.

Prowadzący:

M. Białek, M. Rybarczyk