Artykuły

Jednym z zadań i priorytetów tutejszej Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest szeroko rozumiana pedagogizacja rodzica oraz pedagogizacja kadr nauczycielskich.  W tym celu Pracownicy placówki przygotowali szereg materiałów mogących pomóc w zrozumieniu poszczególnych aspektów pracy z dzieckiem. Zachęcamy do lektury poszczególnych opracowań pracowników oraz dzielenia się z nami własnymi sugestiami i doświadczeniami w pracy.

Zapraszamy