Za życiem

Wspieranie rodzin w ramach programu „Za życiem”

W dniu 19 grudnia 2017 r. zostało podpisane Porozumienie Nr MEN/ 2017/DWKI/1981 pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim, w którym wskazano Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kędzierzynie – Koźlu  do pełnienia roli  ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego realizującego zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin” Za Życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały NR 160  Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Od dnia 07.2023 r. w Zespole Szkół Specjalnych uruchomione zostały zajęcia specjalistyczne które będą prowadzone do dnia 15.12.2023 r.  Kolejny przetarg o świadczenie usług specjalistycznych planowany jest na miesiąc grudzień 2023 r. Jeśli zostanie wyłoniony wykonawca, zajęcia będą wznowione od początku 2024 roku o czym będziemy informować na bieżąco. „ Za Życiem”.

Deklaracja uczestnictwa

Program Ośrodka

Zaświadczenie lekarskie

Sprawozdanie za życiem