Oferta

KOMUNIKAT

W roku szkolnym 2021/2022 decyzją Rady Pedagogicznej Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu powracamy do realizacji zajęć grupowych. Podczas planowania zapotrzebowania na poszczególne formy pomocy prosimy zwrócić uwagę na aktualną sytuację epidemiologiczną. 

Oferta 2021/2022

 1. Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze

Temat 1: O granicach w wychowaniu, czas trwania: 3 godziny, liczba uczestników: 12 osób

Temat 2: Rozumienie emocji i uczuć dziecka, czas trwania: 3 godziny, liczba uczestników: 12 osób

Temat 3: O zachęcaniu dziecka do współpracy, czas trwania: 3 godziny, liczba uczestników: 12 osób

Realizacja warsztatów na terenie szkoły.

Osoby prowadzące: M. Kaduk psycholog, E. Malerczyk psycholog

 1. Warsztaty dla uczniów kl. III szkoły podstawowej, temat: Twórcze podejście do rzeczywistości, czyli kreatywne rozwiązywanie problemów.

Osoby prowadzące: M. Musioł psycholog, A. Mynarek-Kula pedagog 

 1. Prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych: „Za mamusię, za tatusia, czyli jak kształtować zdrowy stosunek do jedzenia. Profilaktyka zaburzeń odżywiania”,

Osoba prowadzące: M. Bagrowska psycholog

 1. Prelekcja dla rodziców dzieci ze szkół podstawowych: „Jak pomagać dzieciom rozwiązywać ich problemy”.

Osoba prowadzące: M. Bagrowska psycholog

 1. Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne, integrujące zespół klasowy – dla klas: V, VI, VII

Osoba prowadzące: M. Bagrowska psycholog

 1. Warsztaty: „Jak uczyć się żeby się nauczyć”, 2 godziny lekcyjne, kl. IV-VI,

 Osoba prowadząca: E. Osińska-Sobczyk, pedagog 

 1. Warsztaty: „Techniki uczenia się i zdawania egzaminów”, 2 godziny lekcyjne, kl. VII-VIIII,

Osoba prowadząca: E. Osińska-Sobczyk, pedagog

 1. Prelekcja dla rodziców oraz nauczycieli na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie „Bezpieczne dziecko w sieci”,

Osoby prowadzące: M. Białek psycholog, M. Rybarczyk, pedagog

 1. Warsztaty dla uczniów klas I-III na temat metod radzenia sobie ze stresem. „Jak okiełznać stres”. Osoby prowadzące: M. Białek psycholog, M. Rybarczyk, pedagog 
 2. Warsztaty dla dzieci „Stres i radzenie sobie ze stresem”

Osoby prowadzące: M. Romanowicz psycholog, A. Czech pedagog

 1. Warsztaty dla dzieci „Rozwiązywanie konfliktów i problemów”

Osoby prowadzące: M. Romanowicz psycholog, A. Czech pedagog

 1. Warsztaty dla rodziców: „Wychowanie do wartości: kształtowanie znaczenia wartości estetycznych w życiu dziecka; wartość prawdy i prawdomówności w wychowaniu”.

Osoby prowadzące: M. Romanowicz psycholog

 1. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli „Kształtowanie odporności psychicznej dzieci i młodzieży”

Osoby prowadzące: M. Romanowicz psycholog

 1. Grupa samorozwojowa dla nauczycieli w trakcie awansu zawodowego „BelFer 2022!”, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej – zajęcia stacjonarne lub online – do ustalenia (wstępne zapisy przyjmuje sekretariat poradni tel. 77482-12-26) – częstotliwość średnio 1 x na dwa miesiące 2h lekcyjne (90minut). Oferta dla nauczycieli z całego powiatu. Szczegóły po zebraniu grup. :

Grupa nauczycieli stażystów – do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego (max 10 osób)

Grupa nauczycieli kontraktowych – do awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (max 10 osób)

Grupa nauczycieli mianowanych – do awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.  (max 10 osób)

Osoba prowadząca: R. Warzecha, psycholog oraz zaproszeni goście