Czarodziejska Kraina

Grupa warsztatowa dla dzieci słabosłyszących w wieku kl. IV-VI „Czarodziejska Kraina Przyjaznego Świata” wzmacniająca samoocenę. Osoba prowadząca: Anna Kochalską-Siwak. Realizacja od I 2017 r -V 2017 r., dwa razy w miesiącu na terenie Poradni w zależności od zgłoszeń rodziców dzieci. Kontakt rodzica z osobą prowadzącą telefoniczny lub osobisty po wcześniejszym umówieniu.

Założenia tematyczne grupy warsztatowej są zgodne z założeniami innowacji pedagogicznej

„Czarodziejska kraina przyjaznego świata”, która była realizowana w roku szkolnym 2015/2016.

Dzieci z problemem słabosłyszenia najczęściej w okresie starszym wieku szkolnym zaczynają uświadamiać sobie swoje problemy zdrowotne. Może to powodować obniżenie samooceny.

Liczba uczestników: około 6 osób