Grupa psychoterapeutyczna

Od października 2019 roku w tutejszej poradni prowadzona będzie VIII edycja grupy psychoterapeutycznej dla młodzieży szkół średnich i ostatnich klas gimnazjum z rozpoznaniami psychiatrycznymi, zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci przebywających w nauczaniu indywidualnym.

Czas trwania grupy przewidziany jest na dwa semestry szkolne, zatem w roku prowadzona jest jedna grupa, z częstotliwością raz w tygodniu w godzinach 16.00 – 18.00 (środa).

Celem grupy jest umożliwienie uczestnikom intensywnego leczenia psychoterapeutycznego w relacji z grupą rówieśniczą, której młodzież z zaburzeniami i chorobami psychicznymi czy nauczaniem indywidualnym często jest pozbawiona, co w założeniu może dawać szansę powrotu do zdrowia oraz do zwykłego trybu nauczania już w kolejnym roku szkolnym.

Kwalifikacje do grupy trwają od czerwca, poprzez okres wakacyjny do momentu zebrania grupy. Liczba miejsc  jest ograniczona do 8 osób.

Udział w grupie jest bezpłatny.

Prowadzący: mgr Robert Warzecha, zajęcia grupy są superwizowane. W roku szkolnym 2018/2019 grupa zawieszona.