Chrońmy dzieciaki

Cykl warsztatów dla dzieci przedszkolnych oraz klas I-III z cyklu  „Chronimy dzieciaki” , których celem jest wyposażanie dzieci w różnego rodzaju umiejętności ,  z których dzieci mogą korzystać  aby uchronić się przed przemocą

Cele szczegółowe: 
• wzmocnienie w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpiecznie,
• podniesienie umiejętności identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i zagrażających,
• przekazanie dziecku informacji o konieczności mówienia o zagrażającej sytuacji,
• dostarczenie informacji dotyczących sposobów działania w trudnej sytuacji.

Cykl dla dzieci przedszkolnych obejmuje pięć tematów : emocje, bezpieczne zasady, czyli jak i gdzie szukać  pomocy, rozróżnienie dobrego i złego dotyku, granice i prywatność własnego ciała oraz rozpoznawanie dobrych i złych tajemnic. Dwa pierwsze tematy zostały zaplanowane do realizacji podczas bloków 40-minutowych. Każde z tych bloków można podzielić na dwie 20-sto minutowe części. Pozostałe tematy zostały rozpisane na 20-sto minutowe bloki zajęć. Podawany czas jest szacowany, rzeczywisty czas realizacji materiału może zależeć od specyfiki grupy.

Cykl dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym obejmuje cztery spotkania. Każde spotkanie jest odrębnym modułem, podejmującym określony temat, trwający 45 minut. Tematyka zajęć jest spójna z opisaną powyżej. Wskazane jest wykorzystanie pełnego, tworzącego całość cyklu edukacyjnego.

Realizatorzy : Magda Jaskulska, Magdalena Bagrowska

Przedszkola i szkoły chętne do skorzystania z powyższej oferty prosimy o kontakt