Tereny

Odpowiedzialność pracowników za współpracę z placówkami w terenie

rok szkolny 2022 / 2023

L.p.

Imię i nazwisko

pracownika

Podległy teren

1

mgr Justyna Lubieniecka

dyrektor – pedagog

Szkoły Podstawowe, Ponadpodstawowe– doradztwo zawodowe

Zesp. Szkolno Przedszkolny Nr 1,

Zesp. Szk. Tech. i Ogólnokształcących w K-Koźlu,

2

mgr Magdalena Bagrowska

psycholog

Przedszkola Miejskie Nr 17,

Publiczny Zespół Szkolno Przedszkolny z dodatkową nauką języka mniejszości niemieckiej

Przedszkola Gminne: Większyce, Łężce, Jakubowice, Wronin, Poborszów

3

mgr Maria Białek

psycholog

Przedszkola Miejskie Nr  6, 9, 11, 14, 18, 22, 23

Specjalny Punkt Przedszkolny „Uśmiech dziecka”

 

4

mgr Alina Czech

pedagog/surdopedagog

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr: 6,  9

Szkoły Podstawowe – Gmina Bierawa

5

6

mgr Grażyna Całek-Zawadzka

mgr Izabela Macalik

logopeda

Ponadpodstawowe – II LO (G. Całek-Zawadzka)

Przedszkola Gminne, Szkoły Podstawowe, Szkoły Ponadpodstawowe z terenu działania poradni

Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu (I. Macalik)

(w których nie jest zatrudniony logopeda)

7

mgr Małgorzata Kaduk

psycholog

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11

Szkoły Podstawowe – Gmina Cisek

8

mgr Danuta Kiełbasińska

pedagog/tyflopedagog

Szkoły Podstawowe – Polska Cerekiew, Wronin

Ponadpodstawowe – Z.S. Żeglugi Śródlądowej

 

9

mgr Anna Kochalska – Siwak

psycholog/surdopedagog

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr: 3, 16;

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr: 15

 

10

mgr Ewa Malerczyk

psycholog

Publiczne Przedszkole Nr 21

Ponadpodstawowe – I LO, Zesp. Szkół Nr 1, Nr 3

11

mgr Małgorzata Musioł

psycholog/surdopedagog

Przedszkola Miejskie: Nr 8

Przedszkola Gminne: Łany, P. Cerekiew, Zakrzów, R. Wieś, Gościęcin, Trawniki, Długomiłowice, 

12

mgr Anna Mynarek – Kula

pedagog

Przedszkola Miejskie: Nr 2, Ochronka

Przedszkola Gminne: Cisek, Bierawa, St. Koźle, Kotlarnia, Lubieszów, Kobylice

13

mgr Elżbieta Osińska – Sobczyk

pedagog/tyflopedagog

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr: 5

Gmina Pawłowiczki –Szkoły Podstawowe

14

mgr Magdalena Romanowicz

psycholog/tyflopedagog

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr: 10

Szkoły Podstawowe – Gmina Reńska Wieś

15

mgr Mirela Rybarczyk

pedagog

Przedszkola Miejskie Nr: 5, 7, 10, 12, 13, 15, 24, 26

Punkt Przedszkolny ESPERO

16

mgr Robert Warzecha

psycholog/ tyflopedagog/ andragog

 

mgr Magda Jaskulska

pedagog

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr  1, 12, 19, 20

 

Przedszkola Miejskie nr 10, 20

Przedszkola Gminne: Pokrzywnica, Pawłowiczki, Mechnica, Ostrożnica, Dziergowice