Kadra

Tutejsza Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczn zatrudnia:

– 7 psychologów,

– 7  pedagogów,

– 2 logopedów,

– 2 pracowników administracji,

– pracownika obsługi.

W placówce funkcjonują zespoły diagnostyczne zajmujące się diagnozą i terapią dziecka w określonych przedziałach wiekowych.

Przedział wiekowy od urodzenia do III klasy szkoły podstawowej (I etap edukacyjny) prowadzony jest przez:

– mgr Magdalenę Bagrowską (psycholog),

– mgr Małgorzata Musioł (psycholog),

– mgr Anna Mynarek – Kula (pedagog),

– dr n. społ. Magda Jaskulska (pedagog),

– mgr Mirela Rybarczyk (pedagog).

Przedział wiekowy od klasy IV do klasy VIII obsługują:

– mgr Magdalena Romanowicz (psycholog),

– mgr Anna Kochalska-Siwak (psycholog),

– mgr Elżbieta Osińska – Sobczyk (pedagog),

– mgr Alina Czech (pedagog),

– mgr Robert Warzecha (specjalista psycholog kliniczny).

 Przedział szkoły ponadpodstawowej:

– mgr Małgorzata Kaduk (psycholog),

– mgr Ewa Malerczyk (psycholog),

– mgr Danuta Kiełbasińska (pedagog),

– mgr Justyna Lubieniecka (pedagog, doradca zawodowy).

Logopedzi zatrudnieni w tutejszej placówce prowadzą diagnozę i terapię na rzecz dzieci z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego uczęszczających do szkół gdzie nie ma zatrudnionego logopedy

– mgr Grażyna Całek – Zawadzka

– mgr Izabela Macalik

Kadra nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych. Kadra tutejszej placówki jest w pełni przygotowana do prowadzenia specjalistycznej diagnozy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej dzieci z autyzmem w tym zespołem Aspergera, niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących. Pracownicy Poradni pozostają otwarci na potrzeby i oczekiwania klientów udzielając kompleksowej pomocy w zakresie zgłaszanych trudności. Misją Poradni jest wspomaganie rozwoju, efektywności kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży Na realizację misji Poradni wpływ ma współpraca z instytucjami zewnętrznymi. Tutejsza Poradnia współpracuje z: Urzędem Miasta Kędzierzyn-Koźle, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, Warstwami Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu, Sądem, Policją, Prokuraturą, placówkami służby zdrowia, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  Kędzierzynie-Koźlu, Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, szkołami, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi i organizacjami pozarządowymi. Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, które w pełni rozumie i aktywnie wspiera działania Poradni jako placówki XXI wieku.