Akademia Rodziny

Miejsce realizacji: Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Kędzierzynie-Koźlu
Dobór uczestników: rodzic dziecka lub inni członkowie rodziny
Autor i realizator: Anna Kochalska-Siwak
Założenia w pracy z rodzicem dziecka:
poprawa funkcjonalności rodziny, tak by utrzymać równowagę w rodzinie,
uczenie rozumienia problemów rodziny
– zdobywanie świadomości własnych emocji przeżywanych w relacjach rodzinnych
– uczenie dobrej komunikacji w rodzinie
– wprowadzanie zmian w relacjach  w rodzinie
– określanie procesu zmian

Program jest propozycją pracy z rodziną. Łączy on zarówno systemowe teorie rozumienia rodziny, jak również tradycyjne koncepcje widzenia rodziny.
Ważnym ogniwem programu jest systemowa perspektywa rodziny. 

Systemowa praca z rodziną wprowadza pojęcie systemu rodzinnego rozumianego jako układ elementów rodziny powiązanych ze sobą wzajemnie. Jeden element systemu wpływa na drugi element systemu,a ten z kolei wpływa na poprzedni. Powiązania wzajemne są więc typu cyrkularnego, a nie linearnego.

Praca z rodziną może mieć różnorodne formy i techniki. Przekazywanie wiedzy

o stylach wychowania, a także omawianie koncepcji na temat postaw wychowawczych czy modeli zdrowej rodziny ma istotne znaczenie dla podejmowania korzystnych strategii terapeutycznych.   

W celu wprowadzania zmian w rodzinie należy uczyć systemowego rozumienia rodziny, wtedy pozwoli one na bardziej skuteczne rozwiązania stosownie do występującego problemu w rodzinie. Rodzic dziecka posiadający świadomość  kontekstu rodzinnego nieprawidłowości o różnym charakterze zdobędzie dodatkową perspektywę widzenia sytuacji trudnej, a co za tym idzie wdroży znacznie szerzej traktowane sposoby pokonywania problemu.

W programie wykorzystano dostępne kwestionariusze i skale badające style wychowawcze, postawy rodzicielskie oraz inne ankiety dokonujące oceny rodziny.

Zastosowano autorskie karty pracy oraz własne kwestionariusze opracowane do użytku pracy z rodziną.

Wykorzystywane techniki w programie są podobne do tych realizowanych podczas pracy z całą rodziną, tylko zostały zmodyfikowane do pracy z jedną osobą.
Program proponuje pracę z wybranym przedstawicielem rodziny, co w obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem pandemią może zyskać uznanie osób w nim uczestniczących. Nie wyklucza jednak w szczególnych przypadkach udziału pozostałych członków rodziny. Obejmuje siedem spotkań terapeutycznych.