Akademia Rodziny

Miejsce realizacji: Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu

Dobór uczestników: rodzic dziecka lub inni członkowie rodziny

Autor i realizator: Anna Kochalska-Siwak

Założenia w pracy z rodzicem dziecka:

  • poprawa funkcjonalności rodziny, tak by utrzymać równowagę w rodzinie, uczenie rozumienia problemów rodziny
  • zdobywanie świadomości własnych emocji przeżywanych w relacjach rodzinnych
  • uczenie dobrej komunikacji w rodzinie
  • wprowadzanie zmian w relacjach w rodzinie
  • określanie procesu zmian

Program jest propozycją pracy z rodziną. Łączy on zarówno systemowe teorie rozumienia rodziny, jak również tradycyjne koncepcje widzenia rodziny. Ważnym ogniwem programu jest systemowa perspektywa rodziny.

Systemowa praca z rodziną wprowadza pojęcie systemu rodzinnego rozumianego jako układ elementów rodziny powiązanych ze sobą wzajemnie. Jeden element systemu wpływa na drugi element systemu, a ten z kolei wpływa na poprzedni. Powiązania wzajemne są więc typu cyrkularnego, a nie linearnego.

Praca z rodziną może mieć różnorodne formy i techniki. Przekazywanie wiedzy o stylach wychowania, a także omawianie koncepcji na temat postaw wychowawczych czy modeli zdrowej rodziny ma istotne znaczenie dla podejmowania korzystnych strategii terapeutycznych.

W celu wprowadzania zmian w rodzinie należy uczyć systemowego rozumienia rodziny, wtedy pozwoli one na bardziej skuteczne rozwiązania stosownie do występującego problemu w rodzinie. Rodzic dziecka posiadający świadomość kontekstu rodzinnego nieprawidłowości o różnym charakterze zdobędzie dodatkową perspektywę widzenia sytuacji trudnej, a co za tym idzie wdroży znacznie szerzej traktowane sposoby pokonywania problemu.

W programie wykorzystano dostępne kwestionariusze i skale badające style wychowawcze, postawy rodzicielskie oraz inne ankiety dokonujące oceny rodziny.

Zastosowano autorskie karty pracy oraz własne kwestionariusze opracowane do użytku pracy z rodziną.

Wykorzystywane techniki w programie są podobne do tych realizowanych podczas pracy z całą rodziną, tylko zostały zmodyfikowane do pracy z jedną osobą. Program proponuje pracę z wybranym przedstawicielem rodziny, co w obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem pandemią może zyskać uznanie osób w nim uczestniczących. Nie wyklucza jednak w szczególnych przypadkach udziału pozostałych członków rodziny. Obejmuje siedem spotkań terapeutycznych.

Za Życiem
Program "Za Życiem" w Polsce to inicjatywa rządowa mająca na celu wsparcie rodzin i osób niepełnosprawnych.
Dowiedz Się Więcej
Statut
Statut Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.
Dowiedz Się Więcej
Nasza Kadra
Nasza kadra składa się z doradców zawodowych. Wśród nas są psychologowie, pedagodzy i logopedzi.
Dowiedz Się Więcej
RODO
Dane przetwarzane zgodnie z RODO tylko do usług psychologiczno-pedagogicznych. Prawo do dostępu, poprawy, usuwania danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
Dowiedz Się Więcej