Oferta

W roku szkolnym 2021/2022 decyzją Rady Pedagogicznej Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu powracamy do realizacji zajęć grupowych. Podczas planowania zapotrzebowania na poszczególne formy pomocy prosimy zwrócić uwagę na aktualną sytuację epidemiologiczną.

Oferta 2021/2022

Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze

 • Temat 1: O granicach w wychowaniu, czas trwania: 3 godziny, liczba uczestników: 12 osób
 • Temat 2: Rozumienie emocji i uczuć dziecka, czas trwania: 3 godziny, liczba uczestników: 12 osób
 • Temat 3: O zachęcaniu dziecka do współpracy, czas trwania: 3 godziny, liczba uczestników: 12 osób

Realizacja warsztatów na terenie szkoły.

Osoby prowadzące: M. Kaduk psycholog, E. Malerczyk psycholog

Warsztaty dla uczniów kl. III szkoły podstawowej

Temat: Twórcze podejście do rzeczywistości, czyli kreatywne rozwiązywanie problemów.

Osoby prowadzące: M. Musioł psycholog, A. Mynarek-Kula pedagog

Prelekcje dla rodziców

 • Dla rodziców dzieci przedszkolnych: „Za mamusię, za tatusia, czyli jak kształtować zdrowy stosunek do jedzenia. Profilaktyka zaburzeń odżywiania”
 • Osoba prowadząca: M. Bagrowska psycholog

 • Dla rodziców dzieci ze szkół podstawowych: „Jak pomagać dzieciom rozwiązywać ich problemy”
 • Osoba prowadząca: M. Bagrowska psycholog

Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne

Integrujące zespół klasowy – dla klas: V, VI, VII

Osoba prowadząca: M. Bagrowska psycholog

Warsztaty edukacyjne

 • „Jak uczyć się żeby się nauczyć”, 2 godziny lekcyjne, kl. IV-VI
 • Osoba prowadząca: E. Osińska-Sobczyk, pedagog

 • „Techniki uczenia się i zdawania egzaminów”, 2 godziny lekcyjne, kl. VII-VIIII
 • Osoba prowadząca: E. Osińska-Sobczyk, pedagog

Prelekcja na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie

Temat: „Bezpieczne dziecko w sieci”

Osoby prowadzące: M. Białek psycholog, M. Rybarczyk, pedagog

Warsztaty dla uczniów

 • Dla klas I-III: Metody radzenia sobie ze stresem. „Jak okiełznać stres”
 • Osoby prowadzące: M. Białek psycholog, M. Rybarczyk, pedagog

 • „Stres i radzenie sobie ze stresem”
 • Osoby prowadzące: M. Romanowicz psycholog, A. Czech pedagog

 • „Rozwiązywanie konfliktów i problemów”
 • Osoby prowadzące: M. Romanowicz psycholog, A. Czech pedagog

Warsztaty dla rodziców

 • „Wychowanie do wartości: kształtowanie znaczenia wartości estetycznych w życiu dziecka; wartość prawdy i prawdomówności w wychowaniu”
 • Osoby prowadzące: M. Romanowicz psycholog

 • „Kształtowanie odporności psychicznej dzieci i młodzieży”
 • Osoby prowadzące: M. Romanowicz psycholog

Grupa samorozwojowa dla nauczycieli w trakcie awansu zawodowego „BelFer 2022!”

W zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej – zajęcia stacjonarne lub online – do ustalenia (wstępne zapisy przyjmuje sekretariat poradni tel. 77482-12-26) – częstotliwość średnio 1 x na dwa miesiące 2h lekcyjne (90 minut). Oferta dla nauczycieli z całego powiatu. Szczegóły po zebraniu grup:

 • Grupa nauczycieli stażystów – do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego (max 10 osób)
 • Grupa nauczycieli kontraktowych – do awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (max 10 osób)
 • Grupa nauczycieli mianowanych – do awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego (max 10 osób)

Osoba prowadząca: R. Warzecha, psycholog oraz zaproszeni goście

Za Życiem
Program "Za Życiem" w Polsce to inicjatywa rządowa mająca na celu wsparcie rodzin i osób niepełnosprawnych.
Dowiedz Się Więcej
Statut
Statut Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.
Dowiedz Się Więcej
Nasza Kadra
Nasza kadra składa się z doradców zawodowych. Wśród nas są psychologowie, pedagodzy i logopedzi.
Dowiedz Się Więcej
RODO
Dane przetwarzane zgodnie z RODO tylko do usług psychologiczno-pedagogicznych. Prawo do dostępu, poprawy, usuwania danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
Dowiedz Się Więcej