Powrót Do Szkoły

Prywatne: Powrót do szkoły

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi powrotu dzieci do szkół. Mamy nadzieję, że zamieszczone materiały okażą się dla Państwa pomocne podczas planowania pracy reintegracyjnej zespołu klasowego po powrocie do szkół. Część materiałów stanowi prace autorskie, druga część to materiały rekomendowane przez specjalistów stworzone na potrzeby wykorzystania przez środowisko szkolne.

Digital Youth Forum 2021

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w tym roku już po raz szósty organizuje wydarzenie Digital Youth Forum, które jest poświęcone edukacji w zakresie bezpiecznego, kreatywnego i pozytywnego korzystania z internetu i nowych technologii. Impreza skierowana jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i klas 1-3 szkół ponadpodstawowych. Wydarzenie organizowane jest z myślą o transmitowaniu go przez szkoły w klasach lub w ramach edukacji zdalnej. Jest to propozycja, z której mogą skorzystać nauczyciele, zapisać swoją klasę na wydarzenie i potem wziąć w nim udział w ramach lekcji.

W tym roku Digital Youth Forum odbędzie się 10 czerwca.

Szczegóły na stronie: Digital Youth Forum

Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii (2020)

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2020

Badanie zostało zrealizowane we wrześniu 2020 r. przy użyciu metody CAWI na próbie 500 respondentów w wieku 13-17 lat. Pytania dotyczyły doświadczeń z okresu od połowy marca do końca czerwca, kiedy to w szkołach po raz pierwszy została wprowadzona edukacja zdalna. Dodatkowo przez kilka tygodni obowiązywał zakaz wychodzenia z domu bez opieki dorosłych. Projekt został sfinansowany przez Facebook Polska.

Raport: Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium pt. „Wsparcie dla uczniów w czasie pandemii (i po pandemii)”

Podczas spotkania online ekspertki opowiadały o tym, jakie problemy zgłasza młodzież w trakcie pandemii. Pokazywały również, że rozmowa to obecnie jedna z najlepszych metod wspierania. Ważnym punktem webinarium było omówienie metod, dzięki którym taka rozmowa przebiega w dobrej atmosferze i zaufaniu. Na koniec zastanawialiśmy się, jak mogłaby wyglądać pierwsza lekcja po powrocie do szkoły, a ekspertki omawiały scenariusz takich zajęć, przygotowany specjalnie na tę okazję. Scenariusz, opracowany przez Michalinę Kulczykowską, zamieszczamy do pobrania poniżej.

Obejrzyj nagranie (czas: ok. 70 minut): Webinarium

Pliki do pobrania:

 • Scenariusz pierwszej lekcji po powrocie do szkoły po pandemii – do pobrania tutaj
 • Prezentacja z webinarium – do pobrania tutaj

Dodatkowe materiały:

 • Strona dla rodziców, omawiająca temat rodzicielstwa w czasach zarazy: rodzice.fdds.pl
 • Strona telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży z artykułem “Nauka w czasach zarazy – jak sobie radzić? 116111.pl
 • Strona platformy edukacyjnej dla profesjonalistów na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą: edukacja.fdds.pl
 • Strona portalu dyżurnet.pl z aktualnościami: https://dyzurnet.pl/
 • Numer telefonu zaufania dla rodziców 800100100: 800100100.pl
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111 bezpłatnie 24/: 116111.pl
 • Centrum Wsparcia dla Osób w stanie kryzysu psychicznego 800 70 22 22 bezpłatnie 24/7: liniawsparcia.pl
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” 800 12 00 02: niebieskalinia.org
 • Telefon Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 czynny od poniedziałku do piątku od 8:15 do 20: brpd.gov.pl
 • Całodobowa Linia Dzieciom 800 080 222: liniadzieciom.pl

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy poradni, są dostępni do Państwa dyspozycji w godzinach pracy, zgodnie z przydzielonymi terenami. Więcej w zakładce „Tereny”.

Za Życiem
Program "Za Życiem" w Polsce to inicjatywa rządowa mająca na celu wsparcie rodzin i osób niepełnosprawnych.
Dowiedz Się Więcej
Statut
Statut Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.
Dowiedz Się Więcej
Nasza Kadra
Nasza kadra składa się z doradców zawodowych. Wśród nas są psychologowie, pedagodzy i logopedzi.
Dowiedz Się Więcej
RODO
Dane przetwarzane zgodnie z RODO tylko do usług psychologiczno-pedagogicznych. Prawo do dostępu, poprawy, usuwania danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
Dowiedz Się Więcej