Za Życiem

Wspieranie rodzin w ramach programu „Za życiem”

W dniu 19 grudnia 2017 r. zostało podpisane Porozumienie Nr MEN/2017/DWKI/1981 pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, w którym wskazano Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kędzierzynie-Koźlu do pełnienia roli ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego realizującego zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały NR 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Od dnia 04.2024 r. w Zespole Szkół Specjalnych uruchomione zostały zajęcia specjalistyczne które będą prowadzone do dnia 15.12.2024 r.

Za Życiem
Program "Za Życiem" w Polsce to inicjatywa rządowa mająca na celu wsparcie rodzin i osób niepełnosprawnych.
Dowiedz Się Więcej
Statut
Statut Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.
Dowiedz Się Więcej
Nasza Kadra
Nasza kadra składa się z doradców zawodowych. Wśród nas są psychologowie, pedagodzy i logopedzi.
Dowiedz Się Więcej
RODO
Dane przetwarzane zgodnie z RODO tylko do usług psychologiczno-pedagogicznych. Prawo do dostępu, poprawy, usuwania danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
Dowiedz Się Więcej