Czarodziejska Kraina

Grupa warsztatowa dla dzieci słabosłyszących w wieku kl. IV-VI „Czarodziejska Kraina Przyjaznego Świata” wzmacniająca samoocenę.

Osoba prowadząca: Anna Kochalską-Siwak.

Realizacja: od I 2017 r. do V 2017 r., dwa razy w miesiącu na terenie Poradni w zależności od zgłoszeń rodziców dzieci.

Kontakt rodzica z osobą prowadzącą: telefoniczny lub osobisty po wcześniejszym umówieniu.

Założenia tematyczne grupy warsztatowej są zgodne z założeniami innowacji pedagogicznej „Czarodziejska kraina przyjaznego świata”, która była realizowana w roku szkolnym 2015/2016.

Dzieci z problemem słabosłyszenia najczęściej w okresie starszym wieku szkolnym zaczynają uświadamiać sobie swoje problemy zdrowotne. Może to powodować obniżenie samooceny.

Liczba uczestników: około 6 osób.

Za Życiem
Program "Za Życiem" w Polsce to inicjatywa rządowa mająca na celu wsparcie rodzin i osób niepełnosprawnych.
Dowiedz Się Więcej
Statut
Statut Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.
Dowiedz Się Więcej
Nasza Kadra
Nasza kadra składa się z doradców zawodowych. Wśród nas są psychologowie, pedagodzy i logopedzi.
Dowiedz Się Więcej
RODO
Dane przetwarzane zgodnie z RODO tylko do usług psychologiczno-pedagogicznych. Prawo do dostępu, poprawy, usuwania danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
Dowiedz Się Więcej