Tus

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Spotkania grupy w ramach TUS stwarzają uczestnikom okazję do doświadczania kontaktów społecznych z innymi dziećmi. Celem jest, aby te relacje były satysfakcjonujące dla każdego uczestnika grupy. Służą temu opracowane wspólnie reguły i zawarcie umowy o ich przestrzeganiu. Prowadzący zajęcia czuwają nad wzajemnymi relacjami uczestników, udzielają informacji zwrotnych oraz informacji korygujących zachowania niewłaściwe, jeśli takie są prezentowane na zajęciach.

Uczestnicy mają stworzoną okazję do przedstawienia siebie innym, do poznania kolegów lub koleżanek, do wyrażenia własnych oczekiwań, do integracji z grupą, do rozwijania różnych deficytowych umiejętności emocjonalnych i społecznych (na przykład: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę i wyrażanie krytyki, radzenie sobie z emocjami, w tym rozpoznawanie własnych i cudzych emocji, nazywanie emocji, wyrażanie emocji – zwłaszcza złości, rozczarowania, mówienie innym miłych rzeczy (komplementy)).

Akcentujemy zwracanie uwagi na punkt widzenia drugiej osoby i uwzględnianie tego faktu w kształtowaniu wzajemnych relacji. Dążymy do rozwijania umiejętności empatycznych i do zmniejszenia przesadnej, o ile ona występuje u danego dziecka, koncentracji na własnej osobie, na własnych odczuciach i myślach, co może utrudniać budowanie pozytywnych relacji z innymi osobami. Zwracamy uwagę na rozumienie mowy ciała, dostosowanie zachowania (działania i wypowiedzi) do kontekstu społecznego, aby czerpać jak najwięcej zadowolenia ze wzajemnych kontaktów społecznych.

Zajęcia prowadzą: M. Kaduk, E. Malerczyk

Za Życiem
Program "Za Życiem" w Polsce to inicjatywa rządowa mająca na celu wsparcie rodzin i osób niepełnosprawnych.
Dowiedz Się Więcej
Statut
Statut Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.
Dowiedz Się Więcej
Nasza Kadra
Nasza kadra składa się z doradców zawodowych. Wśród nas są psychologowie, pedagodzy i logopedzi.
Dowiedz Się Więcej
RODO
Dane przetwarzane zgodnie z RODO tylko do usług psychologiczno-pedagogicznych. Prawo do dostępu, poprawy, usuwania danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
Dowiedz Się Więcej