Tereny

L.p Imię I Nazwisko Podległy Teren
1 mgr Justyna Lubieniecka
dyrektor – pedagog
Szkoły Podstawowe, Ponadpodstawowe– doradztwo zawodowe
Zesp. Szkolno Przedszkolny Nr 1,
Zesp. Szk. Tech. i Ogólnokształcących w K-Koźlu
2 mgr Magdalena Bagrowska
psycholog
Przedszkola Miejskie Nr 17,
Publiczny Zespół Szkolno Przedszkolny z dodatkową nauką języka mniejszości niemieckiej
Przedszkola Gminne: Większyce, Łężce, Jakubowice, Wronin, Poborszów
3 mgr Maria Białek
psycholog
Przedszkola Miejskie Nr 6, 9, 11, 14, 18, 22, 23
Specjalny Punkt Przedszkolny „Uśmiech dziecka”
4 mgr Alina Czech
pedagog/surdopedagog
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr: 6, 9
Szkoły Podstawowe – Gmina Bierawa
5 mgr Grażyna Całek-Zawadzka Ponadpodstawowe – II LO (G. Całek-Zawadzka)
6 mgr Izabela Macalik
logopeda
Przedszkola Gminne, Szkoły Podstawowe, Szkoły Ponadpodstawowe z terenu działania poradni
Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu (I. Macalik)
(w których nie jest zatrudniony logopeda)
7 mgr Małgorzata Kaduk
psycholog
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11
Szkoły Podstawowe – Gmina Cisek
8 mgr Danuta Kiełbasińska
pedagog/tyflopedagog
Szkoły Podstawowe – Polska Cerekiew, Wronin
Ponadpodstawowe – Z.S. Żeglugi Śródlądowej
9 mgr Anna Kochalska – Siwak
psycholog/surdopedagog
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr: 3, 16;
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr: 15
10 mgr Ewa Malerczyk
psycholog
Publiczne Przedszkole Nr 21
Ponadpodstawowe – I LO, Zesp. Szkół Nr 1, Nr 3
11 mgr Małgorzata Musioł
psycholog/surdopedagog
Przedszkola Miejskie: Nr 8
Przedszkola Gminne: Łany, P. Cerekiew, Zakrzów, R. Wieś, Gościęcin, Trawniki, Długomiłowice,
12 mgr Anna Mynarek – Kula
pedagog
Przedszkola Miejskie: Nr 2, Ochronka
Przedszkola Gminne: Cisek, Bierawa, St. Koźle, Kotlarnia, Lubieszów, Kobylice
13 mgr Elżbieta Osińska – Sobczyk
pedagog/tyflopedagog
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr: 5
Gmina Pawłowiczki –Szkoły Podstawowe
14 mgr Magdalena Romanowicz
psycholog/tyflopedagog
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr: 10
Szkoły Podstawowe – Gmina Reńska Wieś
15 mgr Mirela Rybarczyk
pedagog
Przedszkola Miejskie Nr: 5, 7, 10, 12, 13, 15, 24, 26
Punkt Przedszkolny ESPERO
16 mgr Robert Warzecha
psycholog/ tyflopedagog/ andragog
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, 12, 19, 20
17 mgr Magda Jaskulska
pedagog
Przedszkola Miejskie nr 10, 20
Przedszkola Gminne: Pokrzywnica, Pawłowiczki, Mechnica, Ostrożnica, Dziergowice
Za Życiem
Program "Za Życiem" w Polsce to inicjatywa rządowa mająca na celu wsparcie rodzin i osób niepełnosprawnych.
Dowiedz Się Więcej
Statut
Statut Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.
Dowiedz Się Więcej
Nasza Kadra
Nasza kadra składa się z doradców zawodowych. Wśród nas są psychologowie, pedagodzy i logopedzi.
Dowiedz Się Więcej
RODO
Dane przetwarzane zgodnie z RODO tylko do usług psychologiczno-pedagogicznych. Prawo do dostępu, poprawy, usuwania danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
Dowiedz Się Więcej