Kadra

Zatrudnieni specjaliści:

 • 7 psychologów,
 • 7 pedagogów,
 • 2 logopedów,
 • 2 pracowników administracji,
 • pracownika obsługi.

W placówce funkcjonują zespoły diagnostyczne zajmujące się diagnozą i terapią dziecka w określonych przedziałach wiekowych.

Przedział wiekowy od urodzenia do III klasy szkoły podstawowej (I etap edukacyjny) prowadzony jest przez:

 • mgr Magdalena Bagrowska (psycholog),
 • mgr Małgorzata Musioł (psycholog),
 • mgr Anna Mynarek – Kula (pedagog),
 • dr n. społ. Magda Jaskulska (pedagog),
 • mgr Mirela Rybarczyk (pedagog).

Przedział wiekowy od klasy IV do klasy VIII obsługują:

 • mgr Magdalena Romanowicz (psycholog),
 • mgr Anna Kochalska-Siwak (psycholog),
 • mgr Elżbieta Osińska – Sobczyk (pedagog),
 • mgr Alina Czech (pedagog),
 • mgr Robert Warzecha (specjalista psycholog kliniczny).

Przedział szkoły ponadpodstawowej:

 • mgr Małgorzata Kaduk (psycholog),
 • mgr Ewa Malerczyk (psycholog),
 • mgr Danuta Kiełbasińska (pedagog),
 • mgr Justyna Lubieniecka (pedagog, doradca zawodowy).

Logopedzi zatrudnieni w tutejszej placówce prowadzą diagnozę i terapię na rzecz dzieci z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego uczęszczających do szkół, gdzie nie ma zatrudnionego logopedy:

 • mgr Grażyna Całek – Zawadzka,
 • mgr Izabela Macalik.

Godziny Pracy Specjalistów

Informacja o godzinach pracy specjalistów dostępna w sekretariacie poardani pod numerem 77-482-12-26

Kadra

Kadra nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych. Kadra tutejszej placówki jest w pełni przygotowana do prowadzenia specjalistycznej diagnozy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej dzieci z autyzmem w tym zespołem Aspergera, niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących. Pracownicy Poradni pozostają otwarci na potrzeby i oczekiwania klientów udzielając kompleksowej pomocy w zakresie zgłaszanych trudności. Misją Poradni jest wspomaganie rozwoju, efektywności kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Na realizację misji Poradni wpływ ma współpraca z instytucjami zewnętrznymi. Tutejsza Poradnia współpracuje z: Urzędem Miasta Kędzierzyn-Koźle, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, Warstwami Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu, Sądem, Policją, Prokuraturą, placówkami służby zdrowia, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, szkołami, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi i organizacjami pozarządowymi. Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, które w pełni rozumie i aktywnie wspiera działania Poradni jako placówki XXI wieku.

Za Życiem
Program "Za Życiem" w Polsce to inicjatywa rządowa mająca na celu wsparcie rodzin i osób niepełnosprawnych.
Dowiedz Się Więcej
Statut
Statut Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.
Dowiedz Się Więcej
Nasza Kadra
Nasza kadra składa się z doradców zawodowych. Wśród nas są psychologowie, pedagodzy i logopedzi.
Dowiedz Się Więcej
RODO
Dane przetwarzane zgodnie z RODO tylko do usług psychologiczno-pedagogicznych. Prawo do dostępu, poprawy, usuwania danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
Dowiedz Się Więcej