STATUT Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu serdecznie zaprasza do zapoznania się ze swoim statutem. Dokument szczegółowo opisuje cele, zadania oraz strukturę naszej jednostki.

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 4, działając na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest jednostką specjalistyczną świadczącą usługi w zakresie psychologii i pedagogiki dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów.

Poradnia realizuje zadania związane z diagnostyką i doradztwem psychologicznym oraz pedagogicznym. Działalność obejmuje również współpracę z placówkami oświatowymi, poradnictwo w zakresie integracji społecznej oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.

Statut jednostki określa cele, zasady działania oraz strukturę organizacyjną Poradni. Dokument jest dostępny do pobrania w formacie .ODT

Dodatkowe informacje oraz kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Za Życiem
Program "Za Życiem" w Polsce to inicjatywa rządowa mająca na celu wsparcie rodzin i osób niepełnosprawnych.
Dowiedz Się Więcej
Statut
Statut Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.
Dowiedz Się Więcej
Nasza Kadra
Nasza kadra składa się z doradców zawodowych. Wśród nas są psychologowie, pedagodzy i logopedzi.
Dowiedz Się Więcej
RODO
Dane przetwarzane zgodnie z RODO tylko do usług psychologiczno-pedagogicznych. Prawo do dostępu, poprawy, usuwania danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
Dowiedz Się Więcej