Informacja, rodzic ma prawo…

Robert Warzecha

2024-01-11

informacje

Informacja dla Rodziców i Opiekunów Prawnych

(dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach)


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jednolity Dz. U. z dnia 5 września 2023 r., poz. 1798) rodzic/opiekun prawny ma prawo...


Plik do pobrania TUTAJ lub w dziale DRUKI.

Za Życiem
Program "Za Życiem" w Polsce to inicjatywa rządowa mająca na celu wsparcie rodzin i osób niepełnosprawnych.
Dowiedz Się Więcej
Statut
Statut Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.
Dowiedz Się Więcej
Nasza Kadra
Nasza kadra składa się z doradców zawodowych. Wśród nas są psychologowie, pedagodzy i logopedzi.
Dowiedz Się Więcej
RODO
Dane przetwarzane zgodnie z RODO tylko do usług psychologiczno-pedagogicznych. Prawo do dostępu, poprawy, usuwania danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
Dowiedz Się Więcej