Praca Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej od dnia 11.05.2020 r.

Szanowni Państwo.

Dyrektor PPPP w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że w bieżacym tygodniu podejmowane są działania majace na celu umożliwienie bezpieczenj dla klientów i pracowników bezpośredniej pracy diagnostycznej.

Na bieżąco analizujemy zgłoszenia przesyłane poczta elektroniczna i tradycyjna. W planowanej pracy diagnostycznej priorytetem są dzieci i młodzież, dla których niezbędne jest wydanie takich dokumentów jak orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania czy opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Z ich rodzicami będziemy kontaktować się telefonicznie lub mailowo.

Pozostałe formy działalności Poradni pozostają w formie zdalnej. W najbliższym czasie podane zostaną nowe terminy i formy pracy.

ZARZĄDZENIE NR 9/2019/2020

W SPRAWIE: zasad bezpieczeństwa w trakcie zadań realizowanych na terenie poradni, w tym badań diagnostycznych i terapii. Znajduje się w zakładce COVID-19 – prosimy o zapoznanie się przed wizytą w Poradni.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz